Luis Garcia Ruiz

Memòria Civil, núm. 19, Baleares, 11 de mayo 1986

Antoni Nadal

 

García Ruiz ocupà en 18 ocasions el comandament militar de les Balears accidentalment durant la guerra

Gobernador Civil de Balears nomenat pel General Goded el 19 de juliol, García Ruiz dirigí les darreres operacions del Front

Luís García Ruiz va nèixer el 8 de març de 1877 a Màlaga. El seu pare era coronel d'Infanteria. Per aquest motiu va residir, de petit, a diverses poblacions. Acabà el batxillerat a les Filipines. L'any 1895 ingressà amb el número 1 a l'Acadèmia General Militar. Això li donava la facultat de dedicar-se a l'arma que elgís i García Ruiz es decidí per la d'Enginyers. Cursà la carrera a Guadalajara. L'any 1901 fou destinat a Mallorca amb el grau de tinent i el novembre de 1907 es casà amb Isabel Rosselló i Alemany. D'aquest matrimoni nasqueren sis fills

 

Durant dotze anys va preparar estudiants per a l'ingrés a les acadèmies militars. Dins el camp de l'enginyeria civil destaquen els seus dissenys del ferrocarril de Palma a Santanyí i el de l'estació de Palma al seu port, en túnel. Com a enginyer militar projectà les bateries d'alguns punts de l'illa i estudià la defensa de l'illa. Fou ajudant del general Weyler a l'Estat Major Central i serví tres anys a Maó. Col·laborà amb el general Franco quan aquest fou nomenat, l'any 1933, comandant militar de les Balears. Fins a la fi de la guerra del 1936, García Ruiz arribà a ocupar en devuit ocasions aquest càrrec, accidentalment. Com a tal declarà l'estat de guerra a l'octubre de 1934 i destituí l'Ajuntament de Palma, suspenent al batle Emili Darder de les seves funcions. Als anys de la Segona República presidí el "Circulo Mallorquín". Durant el seu manament mai no permeté que s'hi interpretàs l'himne de Riego.

Comença la guerra

En esclatar la guerra, García Ruiz era tinent coronel d'Enginyers. El 19 de juliol, poc abans de la partida cap a Barcelona, el general Goded el nomenà governador civil. Tenia 50 anys i ben aviat es convertí "en un personatge clau de la resistència nacionalista a Mallorca" (J. Massot). Les mesures inmediates que García Ruiz adoptà al nou càrrec foren la repressió de la vaga general declarada tot just començat l'Alçament, la destitució de totes les comissions gestores municipals i las del funcionaris desafectes, la clausura dels sindicats i dels partits, la designació dels nous batles ... La duresa amb les quals s'aplicaren les mesures esmentades li valgué els primers topaments amb el comandant militar de Mallorca, coronel d'Infantería Díaz de Freijó. Aquells dies, el tinent coronel adreçà al·locucions a través de Ràdio Mallorca.

Cap d'operacions

El 30 d'agost del 36, uns dies després de l'arribada de l'aviació italiana, el tinent coronel substituí el coronel Ramos Unamuno com a cap d'operacions del front de Manacor. garcía Ruiz dirigí la contraofensiva que va recuperar Pula o Son Corb. Al més de setembre ocupà interinament la Comandància Militar. Poc després fou ascendit a coronel i destinat a la Península en qualitat de comandant d'Enginyers. Féu la campanya del Nord des d'Alaba fins a Xixon i Avilès. Arran de l'ocupació de Bilbao li fou concedida la medalla d'or de la ciutat.. En acabar la campanya del Nord fou nomenat comandant general d'Enginyers i passà a la campanya del Sud, a les ordres directes del general Queipo de Llano.

General per mèrits

Un cop acabada la guerra fous ascendit a general per mèrits de guerra, atès que ocupava el número 8 de l'escala. El 9 de maig de 1939 fou proclamat fill adoptiu de Mallorca per l'Ajuntament de Palma, en funcions de capital de l'illa, en atenció als serveis prestats. De l'agost de 1940 al març de 1942 fou governador militar de Mallorca. A la postguerra formà part de la Federació Balear d'Escacs i presidí l'Ajedrez Mallorca Club". El general García Ruiz va morit el 9 de setembre de 1949, als 72 anys d'edat.