fideus

  ASSOCIACIONS CULTURALS   ATENEU BALEAR

 

Associació fundada a Palma el 1862. Tenia quatre seccions: ciències morals i polítiques, ciències naturals, història i literatura, i Belles Arts. Posteriorment, s'hi afegí una Acadèmia de Jurisprudència. Va dur a terme, també activitats relacionades amb l'agricultura i serví d'enllaç entre literats castellans, com Zorrilla i Bretón de los Herreros, i mallorquins. El 1887, en començà una segona etapa amb el local de la plaça Truyols, en la qual destacaren Joan Palou Coll, Ricard Anckermann i Joan LLuis Estelrich. En va esser president molts d'anys Josep Lluis Pons i Gallarza. Altres socis importants foren Josep Rocaberti de Dameto, Jaume Sanxo i Josep Ensenyat. Va esser clausurat el 1892. • El 1878, es va constituir a Palma un altre Ateneu Balear, del qual feren part Manuel Guasp, Damià Boscana i Alexandre Rosselló, entre altres.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1  pàg. 264