Gabriel Alomar i Villalonga     Gabriel Alomar      Carta 1er de Maig

Solicitado el concurso del eminente escritor mallorquín D. Gabriel Alomar para colaborar en este número, nos manda las siguientes cuartillas que con gusto publicamos.

Sr. D. Llorens Bisbal

Distingit company: els mèus treballs, qui mai acaben, no’m permeten altra cosa qu’associarme de tot cor á la festa del primer de maig. Jo, proletari de la ploma: jo, propagandista incansable de la vostre doctrina comunal, me considerar honradisim en oferir me al concurs del partit obrer de Palma. La meva activitat política, com es sabut, s’explaia més fora de Mallorca qu’en el radi d’aquesta petita terra dormida. Per això es més intensa la meva satisfacció quan puc adherir-me a qualque acte de la política local.

Aprofita am gust aquesta ocasió per a repetir-se son afm amic i company

Gabriel Alomar

Palma 26 d’abril de 1910

EL OBRERO BALEAR

Núm. 425, 1 de mayo de 1910

 

fideus/