Antoni Alomar Mas  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   MANACOR / LLUBI

.Era rellotger i vivia a Manacor. Tenia quaranta-dos anys, esposa i dos fills. DesapareguÚ la segona quinzena d'agost del trenta-sis, juntament amb la seva muller, Margalida Jaume.

 

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 21

fideus/