Joan Caldés  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   SOCIALISME / LLUCMAJOR

Treballava de sabater i pertanyia al Partit Socialista. Va desaparèixer.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 44

 

Llucmajor, solidaritat i cooperativiesme esdevinguts tabu

Memoria Civil, núm. 15, Baleares, 13  abril 1986

Damià Quetglas

fideus  

3