Rafael Clar Amengual  |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:  ALARO  |

Vint-i-nou anys. Casat. Pertanyia a les Joventuts Socialistes i era fuster. El detingueren dia quinze d'agost, festa de la Mare de Déu, quan el sos rapinya els rostolls. L'endemà li pegaren un tret en el cap, a l'indret de la Ciutat de Mallorca conegut el Camí Roig.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 52

fideus/

3