Carles Dubal Mas                               |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  MOVIMENT OBRER   |  ANARQUISME

¿ - Palma 1890) Dirigent obrer. Tipògraf de professió, el 1881 fundà a Palma, amb Ricard San Juan, la Societat Tipogràfica de Mallorca, i en fou president fins al 1883. Participà activamente en la constitución de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola a Mallorca, amb Francesc i Sebastià Alorda i Guillem Arbós. Fou un dels fundadors del Partit Socialista Obrer Espanyol (1879) i de la Unió General de Treballadors (1888) i membre del consell de redacción de La Guerra Social, portaveu del PSOE barceloní. El 1888, va esser empresonat a Barcelona durant la vaga de la construcción. És autor d’una versió de La Asociación Internacional de los Trabajadores, d’Oscar Testyt (1871)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 4  pàg. 355

 

fideus/