Guillem Estelrich Gomila   |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  MANACOR  |

Li deien En Ballester. Cinquanta anys. Viudo. Treballava de sabater i pertanyia a Esquerra Republicana. Era coix. Molt coix. El detingueren el mes d'agost del trenta-sis i l'assassinaren dia vuit del mes següent. A entrada de fosca, diuen que el policía Barrado comentava jocós, a un manacorí de la seva confiança: Avui han mort dos coixos i encara duc dins el cotxe el gaiato d'un d'ells

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàgs. 63

fideus/

3

t