Socialista a Mallorca (segle XX). Membre del comitè de les Joventuts Socialistes de Palma, el 1921, davant la creació del Partit Comunista d’Espanya, es manifestà partidari de les Joventuts Socialistes es mantinguessin a l’expectagtiva i fou l’únic membre del comitè que es negà a passar a la nova Agrupació Comunista que es constituí el mes de maig. El 1923 donà suport a Bisbal durant la crisi que es plantejà amb motiu de les eleccions municipals d’aquell any. Col·laborà a El Obrero Balear. El juliol de 1931, ja instaurada la República, fou un dels signants de la carta contrària als acords de la dirección socialista de Palma sobre eleccions municipals que l’octubre del mateix any foren expulsats i constituïren l’anomenat Partit Socialista Independent. El gener de 1932 es presentà a la candidatura per l’executiva de la UGT de les Balears al congrés que se celebrà a Maó. Reingressà, amb la resta de membres escindists, a l’agrupació socialista de Palma, el novembre de 1933 /PPB)

 

Diccionari biogràfic dels moviment obrer als Països Catalans (editat per l’Abadia de Montserrat) pàg. 566

 

JÓVENES SOCIALISTAS!   -  Acudid todos a la Junta del sábado

EL OBRERO BALEAR nº 1005

3 de junio de 1921

 

Sindicalistas “ful”

EL OBRERO BALEAR nº 1056

26 de mayo de 1922

 

A Sebastián Ferretjans

CULTURA OBRERA nº 146

3 de Junio de 1922