Pere Rosselló Oliver                                                           |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   SOCIALISME  |  ALARÓ

Cinquanta anys. Casat. Li deien Sa Maquineta i treballava de sabater, com tants i tants homes del poble. Pertanyia al Partit Socialista i era el batle. Un home de seny, un home mesurat. Els vells el recorden. Ha quedat com un eco la seva veu. "Calma, calma! Demanava calma sempre que les veus s'alçaven de to. Quan esclatà la revolta militar, va refugiar-se a qualque amagatall desconegut, però els seus familiars patien per la seva dissort. Calia -pensaren- posar-lo fora de perill, perquè els escamots de falangistes rastrejaven pam a pam el poble per tal de trobar-lo. Sembla que un sacerdot de la Ciutat de Mallorca havia estat alletat per la mare de Pere Rosselló i va prometre intercedir a favor seu. La primera passa que havia de fer el batle foragitat era la d'entregar-se i així ho féu en mala hora. L'assassinaren en el cementiri de la ciutat, el quatre de desembre del trenta-sis. L'endemà, dia cinc, un presoner d'Alaró, neguitós per la manca de noticies que envoltava la desaparició de Sa Maquineta, va atrevir-se a demanr a un guàrdia de seguretat: "Escolti, no han duit un tal Pere Rosselló". La responta va ser una mirada burlesca i una frase breu: ¡No piensen más en él.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 152

 

Pere Rosselló, "Sa Maquineta", batle d'Alaró

 

(Alaró 1890 - Palma 1936) Sindicalista i polític. Sabater de professió, fou dirigent de les societats obreres d'Alaró La Recompensa del Obrero i La Fraternidad. Fou president (1931-36) de l'Agrupació Socialista d'Alaró. El 1931, fou elegit batle del seu poble. Arran dels fets d'Octubre de 1934 fou desposseït del càrrec i empresonat. Desprès del trionf del Front Popular a les eleccions de febrer de 1936, s'amagà, però fou descobert i executat (desembre del mateix any) al cementeri de Palma

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

 vol. 14  pàgs. 391

 

No debemos callar

EL OBRERO BALEAR nº 1061

30 de junio de 1922

 

 

fideus/