Aliança de la Democràcia Socialista        |    |  PARTITS POLITICS   | TEMA:  MOVIMENT OBRER   | ANARQUISME |


Agrupació obrera clandestina organitzada a Palma el 1870. D'ideologia anarquista defensava les tesis de l'aliança europea homònima, creada per Bakunin el 1868. Els seus principals membres (Francesc Tomàs Oliver, Antoni Garcia, Joan Vidal, Joan Frau) pertanyen al grup internacionalista del Centre Federal de Societats Obreres -CFSO-. El seu ideari propugnava l'abolició de l'estat, de la propietat privada i de les classes socials, i defensava la propietat col·lectiva de la terra i dels mitjans de producció. El 1872, les denúncies de grups marxistes, per la influència creixent que tenia sobre l'Associació Internacional de Treballadors -AIT-, motivaren la seva dissolució. El seu òrgan de premsa era La Revolución Social.

 

Gran Enciclopedia de Mallorca

vol. 1  pàgs. 114-115

 

fideus/