La Tarde   |    |   PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA:  

Diari editat a Palma entre l'abril de 1903 i el febrer e 1912. Se subtitulava Diario Independiente de Avisos y Noticias i en foren directors Joaquin Domènech, Miquel Sarmiento i Andreu Barceló. Tenia corresponsals a diversos pobles de Mallorca i, entre els col·laboradors, destaquen Gabriel Alomar, Eusebi Heredero Clar, Jaume Torres Riera, Benet Pomar, Rafael Ballester i Carme de Burgos Seguí. Era redactat exclusivament en castellà i tractava temes d'informació general. Fou continuat pel diari La Región.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 7, pàg. 118

fideus