El Obrero     |    |     PUBLICACIONS PERIÒDIQUES| | TEMA: MOVIMENT OBRER | ANARQUISME |


Sertmanari obrerista editat a Palma entre novembre de 1869 i octubre de 1870. N'era director Francesc Tomàs Oliver, i hi col·laboraven Guillem Arbóç, Francesc Canyelles i Joan Sánchez, entre d'altres redactors. En una primera etapa  tengué ideologia republicano-federal, però el gener de 1870 esdevengué l'òrgan del Centre Federal de Societats Obreres, de tendència anarquista. Es redactava en castellà. Fou la primer publicació obrera mallorquina.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 12, pàg. 37

 

fideus/