La Emancipación      |  ASSOCIACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER  |


 

Societat d’Oficis Varis de Palma fundada el 7 de juny de 1896. El 1909 es reorganitzaren i es mantingueren actius, amb algunes reorganitzacions, fins el 1924. Les primeres notícies que hi ha son d’una manifestación en demanda de feina el 4 de març de 1916 a Palma. Sembla que tots aquests anys va estar sota influència socialista, però ja cap a 1918 s’hi pot veure un domini comunista i anarcosindicalista. El 1918 i 1919 va ser president d’aquesta societat el picapedrer i comunista Antoni Bauzà. I el novembre de 1919, sent el secretari Joan Donat, trobam a aquesta societat participant en el Primer Congrés de Societats Obreres de Palma, representada per Joan Perona i Antoni J. Torres. Ja l’estiu de 1922 la trobam adscrita a la CNT i abandonant la Casa del Poble de Palma. Poc després, l’octubre de 1922, també els trobam presents en el I Congrés de la Federació Regional del Treball de Mallorca. L’any següent col·laboraren económicament amb les vaguistes de la fàbrica de camisetas d’Enrique Escapa. I el 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera i amb la CNT il·legalitzada, la societat comptava amb 15 afiliats||Font: CO, BOE.

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 60

 

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

Renovación de cargos / La Emancipación

EL OBRERO BALEAR

Núm. 460, 7 de enero de 1911

 

 

1919 –  CONGRESO  - La Emancipación – Sociedad de oficios varios

CULTURA OBRERA nº 13

8 de noviembre de 1919

 

fideus/