La Protectora    | ASSOCIACIONS SINDICALS TEMA: MOVIMENT OBRER

 

Societat de socors mutus creada (1869) a Palma. Des de la seva fundació fins el decenni de 1940, tengue una rellevància social considerable a Palma. Des de 1869 a 1944, s'inscriviren 16.519 socis. Tenia un servei mèdic qualificat i un consultori en el local social. El 1944, tenia set metges, set especialistes i cinc practicants. Oferia subsidi de maltia i de mort, a més de descomptes en medicines. També tengué una intensa activitat de caràcter recreatiu, organitzant balls de màscares, representacions d'obres teatrals i concerts de l'orfeó. A partir del decenni de 1940, amb la implantació de la seguretat social i la prohibició del carnaval, decaigué la vida social i lúdica de l'entitat. La seu social fou reformada (1928) per Gaspar Bennàssar. En el decenni de 1940, el teatre fou transformat en cinema. Aquesta sala es convertí, en el decenni de 1960, en el cinema Jaume III i posteriorment en sala d'esquatx i gimnàs. Amb motiu dek centenari de ka societat (1969), L'Ajuntament de Palma li otorgà la medalla d'or de la ciutat. També li fou dedicat el carrer on hi havia el local social de la societat. El 1990, tenia 72 socis i es trobava en declivi, Es disolgué el 1993 (PF)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 14, p. 36

fideus