Foment del Civisme  |     |  ASSOCIACIONS CULTURALS  | TEMA    |  

Entitat cultural i política fundada a Palma, el juliol de 1914, per Jeroni Massanet Beltran, amb l’objectiu de regenerar la política, l’administració i la cultur de l’època de la Restauració. Les seves denúncies de caciquisme i de la corrupción de l’Administració provocaren fortes polèmiques a la premsa i el seu fundador fou denunciat i expedientat en nombroses ocasions. Els seus dirigents foren processats diverses vegades, Tenia el local al carrer de Serinyà, de Palma. El 1915, presentà dos candidats a les eleccions local a Palma, que varen treure 43 vots i no aconseguiren l’acta de regidor. El 1916, participà en la creació de la Comissió Pro-Subsistències de Palma. El 1917, presentà un candidat a les eleccions municipals a Palma, que obtengué 62 vots i no fou elegit. Cap a 1927, abandonà, en part, la política i s’orientà més cap a les qüestions culturals. En foren presidents, entre d’altres, Jeroni Massanet Beltran (1914-17, 1926-27, 1930 i 1932-34), Pere Martínez Rosich, José Maria Eyaralar Almanzan (1927-28), Joan Mulet Roig (1928-30) i Sebastià Crespí Valls (1931). Membres destacats de la seva junta directiva foren Blas Martín, Agustí Palmer, Miquel Ribas de Pina, Antoni Torrandell i, des del 1924, Francesc de Borja Moll, que el 1929 en fou elegit vice-president segon. Es va prohibí el 1936, a causa de l’inici de la Guerra Civil. Tenia com a òrgan d’expressió La Vanguardia Balear.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 5  pàgs. 351

 

  fideus/