Antoni Coll Prohens      |    BIOGRAFIES  | TEMA REPUBLICANISME  |


 

Antoni Coll i Prohens va nèixer l'1 d'abril a Felanitx, en una casa del carrer de Cala Figuera, de mare felanitxera i de pare sineuer. Era militant de les Joventuts d'Esquerra Rerpublicana i prestà servei a la Infanteria de marina, arma en la qual assolí el grau de sergent. En esclatar la guerra del 1936, ingressà a les Milicies Populars i es va destacar pels seus actes de valor com a caçador de tancs. Per acomplir la seva missió, Coll solament comptava amb granades de mà i còctels Molotov. Així i tot arribà a inutitlitzar quatre tancs durant la defensa de Madrid, el novembre de 1936. L'arriscada proesa va esvair el mite de la invulnerabilitat dels carros blindats que s'havia estès fins aleshores. Antoni Coll, però va morir el 10 de novembre de 1936 en el Cerro Blanco de Madrid quan provava de repetir l'acció. Tenia 21 anys i va morir amb una bomba a la mà dreta, Poc després de la seva mort, la Junta de Defensa creà la primera companyia de caçadors de tancs a la qual posaren el nom de l'heroi felanitxer seguint el costum milicià d'anomenar les agrupacions militars amb els apel·latius dels combatents distingits. Al mateix temps es varen composar romanços que evocaren les accions del mariner Coll i que contribuïren a augmentar-ne la fama. Alguns d'aquests romanços ha estat recollits en el volum El romancero del Ejército Popular editar per l'editorial Nuestra Cultura

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 17  pàg. 3

 

El «marinero» Coll

Memoria Civil, núm. 37, Baleares, 14 setiembre 1986

Antoni Nadal

 

Versos per a Antoni Coll (1936)

Diari de Balears, 17 setembre 2008

Miquel Ferrà Martorell

 

La mort (equívoca) d’Antoni Coll

Diari de Balears, 05 d'agost 2011

Bartomeu Mestre i Sureda

 

 

Bartomeu Mestre i Sureda                

LA DOBLE MORT D’ANTONI COLL

 

 

fideus/