fideus

  ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

 
JOVENTUTS LIBERTÀRIES

Organització juvenil anarquista d'àmbit estatal. A Palma, es constituí el 1932. N'era secretari Miquel Rigo. Organitzà l'ajuda als presos i deportats anarcosindicalistes com a conseqüència de la insurrecció de l'Alt Llobregat. Més tard desaparegué i no es reorganitzà fins a 1936. Desarticulada amb la Guerra Civil, reaparequé durant els anys quaranta i distribuí diversa propaganda clandestina. (DG.)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 7  pàg. 221