Guillem Galmés Martí      |   |  BIOGRAFIES  |  MANACOR

Quaranta anys. Casat. Treballava de picapedrer. L'assassinaren a Son Coletes, el vuit de setembre del trenta-sis.

Llorenç Capellŕ

Diccionari Vermell

pŕg. 74 - 75
 

fideus

3

t