Miquel Llabrés García       |    BIOGRAFIES  | TEMA|   COMUNISME   |


(Palma 1899 - 1937) Polític i sindicalista. Militant del Partit Comunista d'Espanya -PCE- des de 1923, fou candidat a diputat a les eleccions de novembre de 1933. El 1934, fou detengut a causa de la seva participació en els Fets d'Octubre. President del Sindicat Únic del Ram de la Construcció adscrit a la Confederació General de Treballadors Unitària -CGTU-, es mantengué en el càrrec quan, el 1936, aquest s'integrà dins El Treball, de la Unió General de Treballadors -UGT-. Fou assassinat durant la Guerra Civil  (DG)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 7  pàg. 29

 

A la fotografia, grup de comunistes abans de partir d'excursió.  Podem identificar, d'esquerra a dreta: Ateu Martí, Jaume Campomar, Gabriel Picornell, Josep Julià, Miquel Llabrés  i Aurora Picornell)

 

fideus