Antonio Palazón López

 


BIOGRAFIES  TEMA:  // SA POBLA

 

Casat. Ignor la terra del seu naixement, però exercia de carrabiner a Sa Pobla. Antonio Palazón havia vingut a Mallorca per tal de complir el servei militar a Inca i va ingressar al Cos de Carrabiners. El vint-i-quatre de febrer del trenta-set, comparexia a l'Escola d'Arts i Oficis de la Ciutat de Mallorca, acusat de protagonitzar actes de resistència al Moviment. De fet, va ser un dels carrabieners que es negaren a entregar les armes a l'Exèrcit el denou de juliol es refugià a Cabo Pinar, després que algun d'ells disparàs sobre el comandant Castelari i un sergent que l'acompanyava. Fou condemnat a mort i el seu nom es va escriure a la llista del set executats en el Fort d'Illetes, l'onze de març del trenta-set. Eren las sis i mitja del matí.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 125

 

fideus