Miquel Payeras      |  BIOGRAFIES  | TEMA  MOVIMENT OBRER   |  ANARQUISME  |  

Internacionalista i sabater de professió. Va ser membre fundador del Centre Federal de Societats Obreres i col·laborador del periòdic El Obrero on hi va escriure diversos articles. El febrer de 1870 va ser nomenat secretari general del Centre Federal de Societats Obreres. El 1870 també va ser president de la societat de sabaters, La Igualdad.. Fou elegit com a delegat per l'assemblea nacional de l'AIT a l'Estat Espanyol on va realitzar algunes intervencions. Com a delegat va signar, al igual que Francesc Tomàs, a favor de les seccions de la AAIT i renuncià a tota acció que tingués per objecte efectuar la transformació social a través de reformes polítiques nacionals. Malgrat haver votat en dit acte els postulats bakuninistes, pareix que no abandonà la seva tendència republicana, ja que durant el 1871 i 1872 va ser secretari del Comitè Provincial del Partit Republicà. El 1872 va ser el secretari de l'Escola Democràtica Federal.||Font: EO, LF. ||Bibliografia: DD.AA. (2005); PAZ, A. (1992).

 

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàgs. 119-120

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

 

 

  fideus/