Bartomeu Rossellˇ Guardiola     |    BIOGRAFIES  | TEMA  ALARË |

Li deien En Garroveta i tenia vint-i-cinc anys. Dia deu d'agost s'amagÓ a Sa Cova, juntament amb altres alaroners, per˛ estava neguitˇs a l'enclaustrament i sols hi aguantÓ tres dies. S'amagÓ a ca una germana, que vivia en el barri esquerrÓ Los Damunt, i no els pogueren detenir fins al dotze de desembre del mateix trenta-sis. Traslladat a Can Mir, passaren els dies. Inesperadament, el devuit de marš de l'any segŘent, li comunicaren a posta de sol que el posaven en llibertat. Acabava d'escriure a un familiar i no parÓ esment a ensobrar la carta. Bernat Palou, que era al seu costat, s'encarregÓ de ficar-la dins un sobre procurant fer una lletra totalment diferent, per tal que el destinatari s'adonÓs que havia succe´t qualque denou. El mataren el mateix vespre a qualque indret de la Ciutat de Mallorca. Havia treballat de sabater i pertanyia a les Joventuts Socialistes Unificades.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 150

 

fideus