"Jaume Garcias i Obrador"

"La història oblida els seus herois a mesura que es perden en el temps les causes per les quals lluitaren.


Jaume Garcias i Obrador va consagrar la seva curta vida a la defen­sa dels drets dels treballadors i treballadores durant les primeres dècades del segle XX. Ara pocs el recorden. Fill d'una familia humil, va néixer a Palma al 1894. De formació auto­didacta, ocupà carrecs de responsabilitat tant al sindicat UGT com al PSOE. Després de la victòria del Front Popular a les eleccions de 1936, va ser elegit president de la Diputació Provincial de Mallorca.


El juliol d'aquest mateix any la situació a les Balears ja era prebèl.lica. El dia 19 d'aquest mes Jaume Garcias es desplaçà fins a la seu del Govern Civil per intentar evitar la declaració d'estat de guerra a Mallorca, però el general Goded ja s'havia fet fort i havia envoltat de soldats l'edifici. Antonio Espina, aleshores governador, es va entregar. Garcias aconseguí fugir. A partir d'aquell moment els colpistes s'obsessionaren amb la seva captura.


Garcias descartà l'exili i optà per lluitar des de la seva terra. El 31 de gener de 1938 va ser detingut al barri palmesà de Sa Indioteria. La crònica «oficial» celebrava l'empresonament d'a­quest «funesto político socialis­ta». Els franquistes el mantingueren al penal provincial fins que el maig del 1939 el Consell de Guerra de l'Escola d'Arts i Ofícis el condemnà a mort. El 4 d'agost del mateix any Garcias era afusellat al cementeri de Palma.


El grup del PSIB al Consell de Mallorca cerca la pista de qualque familiar de Garcias que encara sigui viu. A la vegada proposa nomenar-lo fill predi­lecte de l'illa. Es el mínim que es pot fer en homenatge a un home que lluità per uns valors maltractats drant quaranta anys de feixisme [...]"

. R. Gallego. Diari de Balears.

10 /06/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

       els  fideus  

Balconada de l'Ajuntament de Palma, el batle Emili Darder, amb  ell, en primer pla, Bernat Jofre, Ignasi Ferretjans, Jaume Garcies i Francesc de Sales Aguiló

Jaume Garcias segut entre Ignasi Ferretjans, i Jaume Bauçà durant un miting al Coliseu Balear