fideus

  ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

 
UNIÓ REPUBLICANA

Partit polític republicà fundad a Madrid el setembre de 1934, a partir de la fusió del Partit Radical Demòcrata i el Partit Republicà Radical Socialista. N'era el principal dirigent Diego Martínez Barrio. A Mallorca, tengué presència a Palma i a alguns pobles com Binissalem, Bunyola, Campanet, Campos, Inca, Lloseta, Llucmajor, Manacor i ses Salines. N'eren dirigents destacats Antoni Amer Llodrà, Eusebi Heredero Clar, Docmael López Palop i Josep Mas Rubí. Tenia una secció femenina i una Joventut d'Unió Republicana. A les eleccions de febrer de 1936, es dissolgué i els principals dirigents foren empresonats i alguns, executats. Durant el decenni dels quaranta, alguns dels seus membres col·laboraren amb l'Aliança Nacional de Forces Democràtiques -ANFD- (DG)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 17  pàgs. 376