ORGANITZACIONS SINDICALS ASSOCIACIONS CULTURALS PUBLICACIONS PERIÒDIQUES ESDEVENIMENTS DOCUMENTS BIOGRAFIES

ORGANITZACIONS POLITIQUES

I INTERNACIONAL

II INTERNACIONAL

III INTERNACIONAL

IV INTERNACIONAL

ACCIÓ CATALANA

ACCIÓ CATALANA REPUBLICANA

ACCIÓ POPULAR AGRÀRIA A MALLORCA (M)

ACCIÓ POPULAR CATALANA

ACCIÓ REPUBLICANA DE CATALUNYA

ACCIÓ REPUBLICANA DE MALLORCA

ACCIÓN GALLEGA

ACCIÓN NACIONALISTA VASCA

ACCIÓN POPULAR

ACCIÓN REPUBLICANA

AGRUPACIÓN AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA

ALIANÇA DE LA DEMOCRACIA SOCIALISTA DE MALLORCA

ALIANÇA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA SOCIALISTA

ALIANÇA OBRERA

ALIANZA REPUBLICANA

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

BLOC ASSAMBLEISTA
BLOC NACIONAL (M)
BLOC OBRER I CAMPEROL (G)

BLOC OBRER I CAMPEROL (M)

BLOC REPUBLICÁ AUTONOMISTA
CARLISME
CENTRE AUTONOMISTA DE MALLORCA
CENTRE CATALÀ
CENTRE CONSERVADOR CONSTITUCIONAL
CENTRE CONSTITUCIONAL
CENTRE NACIONAL CATALÀ
CENTRE NACIONALISTA REPUBLICÀ
CENTRE REGIONALISTA DE MALLORCA
COALICIÓ CENTRE REGIONALISTA-DRETA
COMITÈ CENTRAL DE MILICIES ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA
COMITE DE MILICIES ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA
COMUNIÓN TRADICIONALISTA
CONCENTRACIÓ REPUBLICANA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHAS AUTÓNOMAS - CEDA -

CONFEDERACIÓ ESPANYOLA DE DRETES AUTÒNOMES - CEDA - (M)

CONJUNCIÓ LIBERAL - CONSERVADORA

CONJUNCIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA

CONJUNCIÓ REPUBLICANO-SOCIALISTA (M)

DERECHA LIBERAL REPUBLICANA
DRETA DE CATALUNYA
DRETA REGIONAL VALENCIANA
ESQUERRA COMUNISTA
ESQUERRA REPUBLICANA BALEAR (M)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
ESTAT  CATALÀ

FALANGE ESPANYOLA DE LES JUNTES D'OFENSIVA NACIONAL SINDICALISTA - FE DE LAS JONS - (M)

FALANGE ESPAÑOLA
FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÈRICA -FAI-
FEDERACIÓ CATALANA DEL PSOE
FEDERACIÓ COMUNISTA CATALANO-BALEAR
FEDERACIÓN REPUBLICANA GALLEGA
FRENTE POPULAR
FRONT CATALÀ D'ORDRE
FRONT D'ESQUERRES
FRONT POPULAR
FRONT ÚNIC ANTI MONÀRQUIC
IRMANDADES DA FALA
IZQUIERDA REPUBLICANA
JOVENTUTS COMUNISTES DE LES ILLES
JOVENTUTS D'ESQUERRA DE FELANITX
JOVENTUTS D'ESQUERRA REPUBLICANA BALEAR
JOVENTUTS LIBERTÀRIES
JOVENTUTS SOCIALISTES DE LES ILLES
JOVENTUTS SOCIALISTES UNIFICADES DE LES ILLES
JUNTAS DE OFENSIVA NACIONAL SINDICALISTA
JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPAÑA

JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS

LLIGA CATALANA
LLIGA DE CATALUNYA
LLIGA REGIONALISTA DE CATALUNYA
NOSALTRES SOLS!

ORGANIZACIÓN REPUBLICANA GALLEGA AUTÓNOMA - ORGA -

PARTIDO AGRARIO
PARTIDO CATÓLICO NACIONAL
PARTIDO CATÓLICO TRADICIONALISTA
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL
PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL

PARTIDO DEMOCRÁTICO (G)

PARTIDO LIBERAL DEMÓCRATA
PARTIDO NACIONALISTA ESPAÑOL
PARTIDO NACIONALISTA VASCO
PARTIDO RADICAL DEMÓCRATA
PARTIDO REFORMISTA
PARTIDO REPUBLICANO RADICAL
PARTIDO REPUBLICANO RADICAL SOCIALISTA

PARTIDO SOCIAL POPULAR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (G)

PARTIT CATALÀ D'ESQUERRA - PARTIT REPUBLICÀ D'ESQUERRA

PARTIT CATALÀ PROLETARI
PARTIT COMUNISTA CATALÀ
PARTIT COMUNISTA DE CATALUNYA
PARTIT COMUNISTA DE LES ILLES BALEARS
PARTIT COMUNISTA D'EUSKADI - EUSKADIKO PARTIDU KOMUNISTA

PARTIT CONSERVADOR (M)

PARTIT CONSERVADOR D'ESPANYA
PARTIT DEMÒCRATA POSSIBILISTA

PARTIT DEMOCRÀTIC (M)

PARTIT REFORMISTA (M)
PARTIT GALLEGUISTA
PARTIT INTEGRISTA

PARTIT LIBERAL (M)

PARTIT LIBERAL FUSIONISTA D'ESPANYA
PARTIT MODERAT
PARTIT NACIONAL REPUBLICÀ
PARTIT NACIONALISTA CATALÁ
PARTIT NACIONALISTA REPUBLICÀ D'ESQUERRES

PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA (POUM) (G)

PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA (POUM) (M)

PARTIT OBRER SOCIALDEMÒCRATA RUS

PARTIT PROGRESSISTA (G)

PARTIT REGIONALISTA DE MALLORCA

PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ
PARTIT REPUBLICÀ CENTRALISTA
PARTIT REPUBLICÀ DE CENTRE

PARTIT REPUBLICA DEMOCRÀTIC FEDERAL (G)

PARTIT REPUBLICÀ DEMOCRÀTIC FEDERAL (M)

PARTIT REPUBLICÀ DEMOCRÀTIC FEDERAL BALEAR

PARTIT REPUBLICÀ FEDERAL DE MALLORCA

PARTIT REPUBLICÀ PROGRESSISTA (M)

PARTIT REPUBLICÀ RADICAL DE MALLORCA

PARTIT REPUBLICÀ RADICAL-SOCIALISTA (M)

PARTIT SINDICALISTA
PARTIT SOCIALDEMOCRATA RUS
PARTIT SOCIALISTA INDEPENDENT

PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPAÑOL (M)

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA
RENOVACIÓ ESPANYOLA DE MALLORCA
RENOVACIÓN ESPAÑOLA
SOCORS ROIG INTERNACIONAL
SOLIDARITAT CATALANA
UNIÓ CATALANISTA
UNIÓ DE DRETES
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
UNIÓ FEDERAL REPUBLICANA NACIONALISTA

UNIÓ LIBERAL (G)

UNIÓ REGIONALISTA

UNIÓ REPUBLICANA (M)

UNIÓ REPUBLICANA DE MALLORCA
UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA -USC-

UNIÓN DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA (UJCE)

UNIÓN MILITAR REPUBLICANA ANTIFASCISTA
UNIÓN MONÁRQUICA NACIONAL

UNIÓN PATRIÓTICA (G)

UNIÓN PATRIÓTICA (M)

UNION REPUBLICANA
fideus