Josep Lliteras Massanet  |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  SON SERVERA   |

Exercia de mestre d'escola a Sant Joan i simpatitzava amb Esquerra Republicana. El denou de juliol era de vacances a Son Servera i un grup de falangistes de Sant Joan l'anaren a detenir. No era cap home extremista, En Pep Garrofer, per˛ els mestres certament eren tinguts pel cÓncer del poble. L'assassinaren dins el terme del Coll d'en Rabassa.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 96

 

 

fideus