Carlos Soto Romero    |   |BIOGRAFIES  | TEMA    PALMA |


 

(Galicia 1902 - Palma 1936) Marí de guerra. Quan s'inicià la Guerra Civil es trobava a Barcelona i es mantengué fidel a les autoritats republicanes. Tenia la graducació de tinent de navíli i comandava el torpediner 17. El capità Alberto Bayo, en nom del general José Aranguren, al servei de la Generalitat de Catalunya, li manà dirigir-se a Mallorca, per comminar Díaz de Freijoo i el seu estat major a sotmetre Mallorca a la Generalitat de Catalunya. El comandant general es negà a capitular i s'acomiadà amistosament de Soto. Alguns oficials radicals consideraren inconvenient que tornàs a Barcelona i fou sotmès a consell de guerra acusat de traïció. Condemanat a mort, va esser afusellat el 5 de novem

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 17  pàg. 3

 

Macia Plomer, conductor del parlamentari que arribà a Pollença per rendir l'illa el 22 de juliol de 1936

Memoria Civil, núm. 12, Baleares, 23  marzo 1986

Damià Quetgles

 

La causa 900 y las 200 pistolas de Antoni Mª Ques

Pep Vílchez

 

fideus