fideus

  ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

 
CONJUNCIÓ LIBERAL - CONSERVADORA

Candidatura de caire conservador que es va presentar a les eleccions municipals d'abril del 1931. Estava integrada per les principals forces monàrquiques, el Partit Conservador, el Partit Liberal. Entre els candidats que presentava a Palma hi havia Nicolau Cotoner, Pere Morell, Josep Vich, Joan Castell, Jaume Guasp i Rafel Salas Pons (conservadors), i Josep Tous Lladó, Pau Tarongí, Josep Arbona, Joan Aguiló, Pere Alou i Francesc Miret (liberals). Guanyà a Palma - on va obtenir 27 regidors, 23 liberals i 4 de conservadors- i a la majoria dels pobles de Mallorca, amb exepcions com Esporles i Montuïri. En total obtengué 311 regidors a les Illes Balears, 179 liberals i 132 de conservadors. A la resta de l'Estat triomfaren les esquerres, la qual cosa provocà la proclamació de la II República Espanyola. Sota el nou règim, alguns municipis impugnaren les eleccions, entre ells el de Palma, on s'hagueren de repetir.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 6  pàg. 75 - 76