La Unió Industrial    | ASSOCIACIONS SINDICALS TEMA: MOVIMENT OBRER | ORGANITZACIONS PATRONALS

 

Organització que agrupava els empresaris del sector industrial de Mallorca. Fou fundada el 1900, pels empresaris de la fusta. Posteriorment, s'hi sumaren empresaris d'altres subsectors. El seu principal objectiu era la defensa dels interessos patronals contra les reivindicacions de les associacions obreres. També impulsà campanyes contra la presència d'inspectors d'hisenda peninsulars (1916), contra el projecte de la Diputació de Balears de crear un impost sobre les exportacions (1917), a favor de la inclusió del calçat en el tractat de comerç entre Espanya i França (1918) i contra l'augment de la contribució industrial (1918-19). En aquesta campanya, organitzà un tancament de fàbriques i botigues de calçat (agost de 1919). No va intervenir directament en política, si bé sovint sol·licità el suport dels diputats a Corts elegits per Mallorca i del general Valerià Weyler. El 1920, es transformà en la Federació Patronal de Mallorca (AM)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 17, p. 372

fideus