ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

ASSOCIACIONS CULTURALS PUBLICACIONS PERIÒDIQUES ESDEVENIMENTS DOCUMENTS BIOGRAFIES

ORGANITZACIONS SINDICALS

CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA - CADCI

  CENTRE DE PICAPEDRERS DE PALMA

CERCLE D'OBRERS CATÒLICS

CENTRE FEDERAL DE SOCIETATS OBRERES DE PALMA

LA COLECTIVIDAD OBRERA (Sociedad de Zapateros de Manacor)

CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - CNT - Mallorca

CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL - CNT - Espanya

 CONFEDERACIÓ REGIONAL DEL TREBALL DE CATALUNYA

LA COOPERATIVA OBRERA (Marratxí)

COOPERATIVA SOCIAL OBRERA (Palma)

COOPERATIVA OBRERA DE CONSUMO "EL MANÁ" (Alaró)

EL DESARROLLO DEL ARTE

LA DULCE UNIÓN

ELA-STV

LA EMANCIPACIÓN (Sindicat d'Oficis Varis)

LA EMANCIPACIÓN BUÑOLENSE (Cooperativa de consumo)

FEDERACIÓ DE SINDICATS OBRERS CATÒLICS

FEDERACIÓ DE SINDICATS ÚNICS DE PALMA

FEDERACIÓ DE SOCIETATS OBRERES DE PALMA

FEDERACIÓ REGIONAL DEL TREBALL DE MALLORCA

FEDERACIÓ REGIONAL ESPANYOLA DE L'AIT

FEDERACIÓ DE TREBALLADORS DE LA REGIÓ ESPANYOLA -FTRE-

FEDERACIÓ OBRERA ARTASENSE

FEDERACIÓ SINDICAL MUNDIAL (Internacional Sindical de Amsterdam)

LA IGUALDAD

INTERNACIONAL SINDICAL ROJA

LA JUSTICIA

LA MANACORENSE

LA MARÍTIMA TERRESTRE

LA METALÚRGICA

MONTEPIO DE LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES OBRERAS DE LAS BALEARES

LA NUEVA VIDA (Cooperativa Llucmajor)

LA PROTECTORA (Palma)

LA RECOMPENSA DEL OBRERO (Alaró) (Sociedat d'Oficis Varis)

LA RECOMPENSA DEL TRABAJO ( Llucmajor - sabaters )

EL RECONOCIMIENTO OBRERO (Sociedat d'Oficis Varis - Capdepera)

LA REDENCIÓN DEL OBRERO / SINDICAT DE VIDRIERS

LA REDENCIÓN DEL TRABAJO (Sociedad de obreros fundidores)

EL RENACIMIENTO DEL OBRERO (Alaró)

LA SEMILLA (Societat d'Oficis Varis - Marratxí)

LA SIEGA (Sociedad de Obreros Agrícolas) Marratxí

 SINDICAT D'OBRERS CONSTRUCTORS DEL CALÇAT

SINDICAT DE CORDERS

SINDICAT DE CURTIDORS

SINDICAT DE PICAPEDRERS DE MALLORCA

SINDICAT DEL RAM DE LA FUSTA

SINDICAT OBRER CATÒLIC

SINDICAT ÚNIC DE PICAPEDRERS DE PALMA

SINDICATS LLIURES

SINDICATO DE PODADORES E INJERTADORES DE MANACOR

SINDICAT OBRER CATÒLIC

SOCIEDAD COOPERATIVA DE MANACOR

SOCIEDAD COOPERATIVA GANADERA

SOCIEDAD DE OBREROS PANADEROS 1º DE MAYO

SOCIEDAD DE RESISTENCIA DE LOS OBREROS TORNEROS

SOLIDARITAT OBRERA

LA UNIÓN CAMPESINA ( Llucmajor )

UNIÓN OBRERA BALEAR

UNIÓ DE PINTORS I EMPAPERADORS

UNIÓ DE RABASSAIRES

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS - UGT - Mallorca

LA UNIÓN INDUSTRIAL (organització patronal)

UNIÓ TIPOGRÀFICA BALEAR

UNIÓN CAMPESINA (Llucmajor)

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES - UGT .- Espanya

UNIÓN OBRERA FELANIGENSE (Societat d'Oficis Varis)

LA VERDAD (Sociedad de albañiles)

fideus/