Miquel Fornés |    |  BIOGRAFIES  | TEMA  MOVIMENT OBRER   |  ANARQUISME  |  

Mariner internacionalista. Va ser delegat per part de la Societat de Mariners al congrés Nacional de l'AIT de 1870, però va ser substituït pel metge C. Gaspar Santiñon al no poder assitir a les reunions. També fou nombre del Consell Local de la Federació Palmesana de la Internacional almenys entre el desembre de 1870 i el gener de 1871. I mebre del consell de redacció de La Revolusión Social. Va proposar, i le va ser acceptat, l'establiment d'un ateneu per tal de donar instrucció als obrers. També va escriure diversos articles a El Obrero i La Revolución Social ||Font: EO, LRS.

 

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 71

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

 

  fideus/