La Revolución Social                     |    |  PUBLICACIONS PERIÒDIQUES  | TEMA: ANARQUISME  -  MOVIMENT OBRER 


Setmanari editat a Palma el gener de 1871. Era l'òrgan de la Federació Palmesana de la l'Associació Internaciona lode Treballadors. Oferia informació sobre el moviment obrer local i internacional i pretenía continuar El Obrero. En foren redactors Francesc Tomàs, Joan Sánchez, Guillem Arbós, Miquel Fornès i Joan Rotger. Es redactava en castellà. Només en sortiren dos números. (EP)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 14  pàg. 276

 

Peiòdic internacionalista, òrgan d'expressió de la Federació Palmesana de l'Associació Internacional de Treballadors. Successor del periòdic El Obrero. Va sortir a la llum el día 8 de gener de 1871. El preu era de mig real per nombre, 1,5 reals al mes per subscriptors de Palma i 5 reals per trimestre per subscriptors de la part forana. D'aquest setmanari, que sortia els diumenges, en van sortir 3 nombres, l'últim dels quals sortí el 22 de gener d'aquell mateixs any. El seu subtítol era Aspiramos a La Igualdad de clases poe La Igualdad económica de todos. Esto solo es posible después de una Revolución Social. La seva seu estaba ubicada al nombre 48 de la plaça de Sant Antoni. El setmanari constava de quatre pàgines. El seu consell de redacció estava format per Francesc Tomàs, Joan Sánchez, Miquel Fornés, Joan Rotger, Miquel Arbós. Probablement va suspendre la seva edició per l'alta fiança que varen haver de pagar per treure de la presó a un dels seus redactors, Francesc Tomàs, empresonat per un article publicat al mateix setmanari. D'aquest setmanari Karl Marx digué al Consell General de l'AIT que en aquest periòdic "es llegeisen cose insensates" pel seu caràcter marcadament anarquista. || Font: LRS. || Bibliografia: MADRID, F. (1989).

 

 

fideus/