José María Galán Ceballos      |   |  BIOGRAFIES  |  PALMA  

La seva història és totalment desconeguda. Morí. El mataren, això es cert.

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 74
 

fideus

3

t