PALMA

El primer crim polític a Palma a partir de l'aixecament militar del devuit de juliol, es va produïr al carrer Fornaris i en fou la vícitma l'adolescent Josep González. En canvi els primers cadàvers indocuments que aparegueren foren el d'Ateo Martí (el sis d'agost al Coll de sa Creu) i el de Bartomeu Mora (el dia nou al Castell de Bellver). La llarga teringa d'assassinats s'inicià quan les tropes de Bayo desembarcaren a Punta Amer.

Dies després s'iniciàren "las sacas" de Can Mir i la carretera de Sóller -aquí on actualment hi ha situada la gasolinera ... així com els paratges del Camí dels Reis coneguts com Son Valero, Son Granada, Son Pardo, i Sa Taulera, es tenyiren diàriament de sang. Les víctimes de la primera llista foren Simó Fullana, Joan Ávila, Ramón Fuster i Vicenç Forniers.

A partir del seu assassinat, els fusells tronaren a cada matinada.

PALMA

Josep Agapito Segura

Antoni Alemany

Bartomeu Amengual Canals

Ramón Ausó Chacopino

Joan Avila Sánchez

Macià Baeza Garcías

Germà Ballester

Jaume Bauçà Far (vivia en Ets Hostalets)

Rafael Bennàssar Barceló (viva a Sa Vileta)

Josep Bernat

Antoni Bernat Pons

Jaume Bestard Seguí

Llorenç Bibiloni Comas

Gabriel Bibiloni Servera

Josep Bosch (viva en Es Molinar)

Pau Bosch

Antoni Bover Gelabert

Francesc Brondo Rotger

Jaume Campamor Reinés

Pere Camps Gomila (vivia a Sa Vileta)

Nicolau Cañellas (vivia en Es Vivero)

Pere Cañellas (vivia en Es Vivero)

Bartomeu Cañellas Morell (vivia a Génova)

Manuel Cespón Sanchez

Rafael Cifre (vivia en Es Molinar)

Francesc Cifre Rigo.

Antoni Coll

Armand Conca Torregrossa.

Joan Crespí Marí

Sebastià Crespí Valls

Joan Cunill Esteva (vivia a Génova)

Emili Darder Cánaves

Bartomeu Durán

Miquel Femenies Mas

Angel Fernández

Rafael Ferragut (vivia a Son Ferriol)

Bartomeu Fiol Massot

Antoni Font Mir

Francesc Frau Llodrà

Guillem Frau Moragues

Antoni Frau Sans

Simó Fullana Font

Ramón Fuster Rojo

Ramón Fuster Valls

Jaume Garau Andreu (vivia a Felanitx)

Antoni Garau Cerdá (vivia a Porto Cristo)

Pere Garau Dausset

Jaume Garcias Obrador

Francesc González Navarro

Domenge Hernández Moll (vivia a La Soledat)

Melcion Hernández Moll (vivia a Santa Catalina)

Pere Horrach (vivia en Es Vivero)

Alexandre Jaume Rosselló

Joan Juan

Jaume Joan Valent (viviva a Santa Catalina)

Josep Julià Jaume (vivia a Ets Hostalets)

Ramon Lacomba Esteve (vivia a Son Espanyolet)

Docmael López Palop

Joan Llabrés Bestard

Guillem Llabrés Jaume (viva en Es Secar de la Real)

Miquel Llabrés Pericàs (vivia en Es Molinar)

Ubald Lloret Cremades (vivia en El Terreno)

Marcelino

Ateu Martí Miquel

Andreu Martínez Barceló

Manuel Martínez Tomàs (vivia a Gènova)

Vicenç Martínez Tomàs

Llorenç Martorell

Joan Mas

Miquel Mascaró Vidal (vivia a S'Hort des Ca)

Joan Matas Soler

Joan Mercant Rabassa

Macià Mesa Andrés

Lluís Montero Ramírez

Bartomeu Mora Frasquet (vivia en El Terreno)

Antoni Mora Sitjar (vivia a Santa Catalina)

Jeroni Morell Arrom

Josep Moreno Ballester

Bartomeu Navarro Campomar

Nicasi Jeroni Nevado González

Antoni Nicolau

Vicenç Nicolau Marí

Jaume Obrador Barceló

Miquel Oleo Sureda (vivia a Artà)

Joan Pedrosa Vidal (vivia en Es Coll d'en Rabassa)

Josep Penella

Gabriel Perelló Femenias

Ignasi Picornell Bestard (vivia en Es Molinar)

Aurora Picornell Femenias (vivia eb Es Molinar)

Gabriel Picornel Femenias (vivia eb Es Molinar)

Ignasi Picornell Femenias (vivia eb Es Molinar)

Joan Planellas Marí

Miquel Porcel

Josep Pujol Mir

Pere Quesada Núnez

Ferrán Radó

Joan Real (vivia en Ets Hostalets)

Damià Recaredo Buenaventura

Antonio Recaredo Rigo

Miquel Recadero Rigo

Antoni Ribas Galiana

Miguel Rigo

Guillem Rigo Sastre

Antoni Roca (vivia a Establiments)

Josep Roca Capó

Joan Rotger Amengual

Francesc Sabater Gamundí

Manuel Sabater Gamundi

Jaume Sabater Seguí

Pilar Sánchez (vivia a La Soledad)

Joan Sastre

Gabriel Sastre Bosch (vivia a Can Capas)

Jaume Sbert Orell

Joan Serra Melis (vivia a Son Espanyolet)

Antoni Serra Mir (vivia a Son Serra)

Gabriel Servera Cardell (viva a S'Arenal)

Lluis Stegel Boscà

Andreu Sureda Nicolau

Francesc Tomàs

Antoni Tomàs Prats

Antoni Tomàs Vidal

Joan Torres

Jaume Trián Barceló

Jaume Valls Segura

Joan Vidal Sitjar (vivia a Pollença)

Josep Villalonga Ramón (vivia a Sa Llongeta)

Guillem Villalonga Ramon

INDRET DESCONEGUT

Josep Alfonseca Domínguez

Joan Alomar Vicens

Joan Maria Alonso Pastor

Joan Alós Pelegrí

Frederic Alou Mercant

Antoni Alpiste Méndez

Cristófol Anaya Gutiérrez

Julià Andrés Hernández

Rafael Ariño Máñez

Rafael Arrabal Ruiz (vivia a Pollença)

Marià Arrondo Corró

Francesc Bagur Quintana


 

Ciutat de Mallorca, 19 de juliol, no hi havia rivals, sols hi havia enemics

Memoria Civil, núm. 10, Baleares, 9 marzo 1986

Llorenç Capellà

 

Palma, 1936

Memoria Civil, núm. 8, Baleares, 23 febrero 1986

 

GRUPO COOPERATIVO

EL OBRERO BALEAR

Núm. 404, 11 de diciembre de 1909

 

Buen principio

EL OBRERO BALEAR

Núm. 408, 1 de enero de 1910

 

Inauguración de una cooperativa

EL OBRERO BALEAR

Núm. 409, 8 de enero de 1910

 

 

 

Bernat Balaguer

Jordi Balet Ardiz

Manuel Barceló Hernández

Rafael Barceló Rigo

Andreu Bauçà Ginard

Josep Bayona Mulero

Miquel Bennàssar Palmer

Sebastià Bestard

Miquel Blanch Roig

Joan Manuel Blanco Plaza

Vicenç Bonet Tur

Ladislau Bonet Victori

Josep Borràs Pons

Francec Bosch Marí

Pau Bou Rutort

Angel Brasca Rejo

Josep Calvo Ural

Francesc Camacho Bravo

Càndid Cano Balonero

Guillem Cañellas Palou

Josep Capitán Pozuelo

Miquel Carbonell Amengual

Antoni Cardona Ramón

Felicià Casanova Sàez

Antoni Casas Serra

Fratern Catchot Cardona

Macià Cerdà Torres

Julià Coll Mut

Miquel Company Salom

Francesc Costa Torres

Oscar Crosa Mauri

Antoni Danús Barceló

Joaquim Deza Bello

Valentí Díaz Caro

Francesc Domingo Díaz

Casimir Donadios Valencia

Joan Enric Salord

Rafael Estarellas Estarellas

Crescenci Eugenio Carmona

Miquel Febrer Vadell

Adolf Fernández Perea

Josep Fernández Vera

Bartomeu Ferrer Cardona

Jaume Ferrer Ferrer

Joan Ferrer Marí

Josep Ferrer Mari

Francesc Fiol Durán

Jopep Fontana Miró

Fèlix Forero López

Joan Fortiz Ayllón

Julià Fullana Monserrat

Jesus Gabaldón Pañós

Josep Maria Galán Ceballos

Jaume Garau Valent

Josep García Villalpando

Joan Gener Allés

Jordi Giménez Sastre

Joan Gómez Alcalà

Adel·lí Gomila Cardona

Josep González González

Antoni Goñalons Marquès

Guillem Grau Guasch

Joan Grau Mora

Josep Guasch Colomar

Francesc Guerrero Flores

Joaquim Guirbau Dural

Pius Iniesta Carretero (vivia a Binissalem)

Antoni Jordà Oliver

Antoni Juan Angulo (vivia a Menorca)

Sebastián Juanico Dalmedo

Francesc Linares Garrido

Avel·lí López López

Josep López Sánchez

Bernardí Lumbreras Bautista

Joan Llabrés

Arnau Llabrés García

Jaume Llull Durán

Ramón Malo Hernández

Josep Marí Ferragut

Bartomeu Marí Joan

Joan Marí Marí

Joan Marí Ribas

Bernabé Martínez Sánchez

Vicenç Martorell Tomàs

Bernat Mas Mas

Guillem Matas Lladó

Manuel Mateo Candela

Gabriel Mateu Palmer

Vicenç Mera Mera

Josep Meroño Blaya

Manuel Molina Ledo

Pere Moll Company

Gabriel Moll Ginard

Josep Moll Miquel

Angel Roger Morán López

Jaume Morell Font

Joan Muñoz de la Espada

Emilià Muñoz Romero

Joan Mut Jaume

Miquel Mut Ramis

Pere Nadal Pastor

 Joan Navarro Morales

Josep Núñez Eurile

Arnau Obrador

Gabriel Obrador Obrador

Miquel Obrador Vicens

Francesc Oliver Clar

Joan Orozco Trulla (viva a Sa Pobla)

Francesc Panadero Alonso

Andreu Paz Marín

Ferrán Pérez Barrando

Martí Pérez García

Joan Pérez Martín

Joan Baptista Pérez Rico

Antoni Planells Torres

Joan Pons Gomila (vivia a Menorca)

Antoni Pons Pons

Gabriel Pons Villalonga

Joan Pons Llabrés

Andreu Prieto Chaves

Manuel Ramírez Rodríguez

Francesc Ramis Durán

Bernat Ramis Nadal

Antoni Ramón Planells

Bartomeu Ramón Soler

Lluís Ramos Canosa

Joan Josep Reche Rubí

Vicenç Ribas Marí

Josep Riera Ramón

Vicenç Riera Torres

Domenge Rigo Veny

Marià Ripoll Escandell

Vicenç Ripoll Ferrer

Vicenç Ripoll Marí

Pere Riutort Julià

Cels Riutort Rotger

Isidor Rivet Urdániz

Lluís Roca Felani

Miquel Rodríguez Borrego

Josep Roig  Roig

Valentí Romero Sirvent

Josep Salom Batle

Bartomeu Salvà Amengual

Francesc Sánchez Costa

Miquel Segovia López

Francesc Serrano Arco

Miquel Sintes Huguet

Rafael Tomàs Barceló

Josep Torrens Joan

Joan Torres Ferrer

Enric Torres Joan

Joan Torres Solís

Josep Torres Solís

Joan Tous Nadal

Cristòfol Truyol Mir

Bartomeu Vaquer Julià

August Vega Palmero

Bartomeu Verger Pons

Marcel·lí Vicens Mateu

Joaquím Vila Jofre

Josep Villalonga Pons

Guillem Villalonga Ramón

ALACANT

Joan Baldú Pascual (vivia a Palma)

Josep Maria Olmos Escobar (vivia Palma)

ALDEA DEL OBISPO

Isidor Hernández Bajo

ALMERIA

Francesc Espinosa Hernández

BADAJOZ

Matilde Landa Varts

BARCELONA

Gregori Bernabé Escolano (vivia a Llucmajor)

Josep Picornell Porcel (vivia a Palma)

Modest Recasens Jardí (vivia a Palma)

Aureli Reyes Rabanal

Constantí Vicens Lizana (viva a Palma)

BONS AIRES

Joan Quetgles Sansó (vivia a Palma)

CADIS

Tomàs Amores Rebollo (vivia a Manacor)

CARACO

Salvador Heredia Masguerell (vivia Manacor)

CARTAGENA

Crespo (vivia en el Port de Pollença)

CASTELLO

Placid Collado Collado (vivia a Felanitx)

CIUTADELLA

Joan Mascaró Salord

Crisant Valcàrcel Moll (vivia a Sa Pobla)

EIVISSA

Bartomeu Borràs Costa (vivia a Palma)

Joan Gómez Ripoll

Vicenç Marí Marí (vivia a Son Espanyolet)

Antoni Torres Tur

Narcís Tur Viñas

ELX

Pere Aznar Sabuco (vivia a Maó)

FIGUERES

Francersca Gost Feliu

FORMENTERA

Antoni Planells Tur

Josep Suñer Castelló

LA JUNQUERA

Andreu Ruíz Duarte (viva a Andratx)

LORCA

Genís Hernández Raja

Joan Vera

Josep Vidal Asencio

LLEIDA

Francesc Badia Carulla (vivia a Palma)

MADRID

Ferran Leal Crespo (vivia a Palma)

MAO

Armand Fernández Orfila

Conrad Garau Gayà (vivia a Manacor)

Pere Joaneda Pons (vivia a Manacor)

Llorenç Nuevo Martín

Baltasar Quetgles Moragues (vivia a Palma)

Gaiatà Ricci Alcover

Gabriel Seguí Benejam (vivia Villacarles)

Agustí Tudurí Pons (vivia a Palma)

MAZARRON

Francesc Solà Sánchez

MOGUENTE

Antonio Sancho Forges (vivia Inca)

Emili Sancho Forges (vivia a Inca)

Josep Sancho Forges (vivia a Inca)

MONTEHERMOSO

Sants Pulido Gutiérrez (vivia a Menorca)

MONTELLANO

María Huertas Domínguez

MURCIA

Josep Iniesta Martínez

Antoni Martínez Martínez (vivia a Palma)

Martí Ros García (vivia a Palma)

PORT DE SANTA MARIA

Josep Oviedo Romero (vivia a Barcelona)

PUERTO RICO

Llorenç Roses Bermejo (vivia a Palma)

RIOTINTO

Ramón Rodríguez (vivia a Inca)

Antonio Rubio Aragón (vivia a Inca)

SAN ROQUE

Francesc Carrasco Mairena

SANT RAFAEL

Bartomeu Mir Cartona

SANTA EULALIA

Joan Guasch Joan

SANTA MARIA (GALICIA)

Carles Soto Romero

SANTA POLA

Felip Pomares Cascales (vivia a Palma)

SARAGOSSA

Juli Lizano Gil

SEVILLA

Josep Asteaga Ruiz

TARIFA

Joan Valenzuela Ortega

TARRAGONA

Rafael Gamero Ginata

TERRES D'ALBACETE

Pompeio Simón

TERRES D'ALMERIA

Antoni Fenol Blanes (vivia a Pollença)

TERRES D'ARGENTINA

Andreu Nicolau Matas (vivia a Esporles)

TERRES DE CATALUNYA

Jaume Farré Vidal (vivia a Ferreries)

Vicenç Forniers Vitaller (vivia a Palma)

TERRES D'ESPANYA

Bernat Perecos (vivia a Son Servera)

Manuel Suárez Atienza (vivia a Porreres)

TERRES DE FRANÇA

Guy de Traversay

TERRRES DE GALICIA

Roger Pérez (vivia a Manacor)

TERRES DE MENORCA

Melción Gornés (vivia a Inca)

Valentí Orfila Vinent

TERRES DE VALENCIA

Josep Gil Romero (vivia a Sóller)

VALENCIA

Faust Fito Gómez (vivia a S'Arracó)

Vicenç Lacruz Blasco

Jesús Monfort Abad

VALLADOLID

Dionís Pastor Valsero

VILLACARLES

Lluís Marí Marí

VILLAGARCIA

Domenge García

VILLANUEVA

Adela Hernández López

VITORIA

Francesc Sánchez Prada (vivia a Manacor)