Joan Rotger      |  BIOGRAFIES  | TEMA  MOVIMENT OBRER   |  ANARQUISME  |  

 Internacionalista sabater. Membre del Consell Local de la Federació Palmesana de la Internacional el desembre de 1870 i el gener de 1871. També va ser membre del comitè de redacció d'El Obrero, on hi escrigué varis poemes. I més tard fou membre del comitè de redacció de La Revolución Social. Apareix en una subscripció per donar diners als refugiats de la Comuna a Suïssa el gener de 1872||Font: EO, LRS, LF.

 

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 139

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

 

  fideus/