Partit Republicà Radical de Mallorca   |    |  PARTITS POLITICS   | TEMA:   REPUBLICANISME  |

Grup polític d'àmbit estatal creat el 1908 per Alejandro Lerroux. A Mallorca, devers 1910 Francesc Julià impulsà, dins la Unió Republicana, la creació de joventuts dites radicals. El 1911, a Palma i Manacor, els partidaris de Lerroux s'enfrontaren a la direcció republicana mallorquina. L'escissió dels republicans radicals fou inevitable arran de la visita a Mallorca dels radicals barcelonins Josep i Rafel Ulled (setembre de 1911). L'escissió va arrossegar la majoria dels republicans de Palma. A les eleccions municipals de novembre de 1911, es presentà a Palma i Manacor, però no aconseguí cap regidor. En aquella època es publicà a Manacor el setmanari republicà radical Justicia, dirigit per Manuel Jiménez Moyà. El gener de 1913, es produí un intent de reunificació republicana, es creà una comissió mixta de radicals i federals i s'establiren les noves bases d'un Unió Republicana Balear. El juny d'aquell mateix any, els radicals es tornaren a escindir, feren aparèixer el setmanari La Voz del Pueblo, s'aproparen als socialistes i intentaren crear un nou partit. Quan els reformistes s'escindiren de la Unió Republicana, els radicals i els federals es reagruparen o el setembre de 1913 s'organitzà un nou Partit Autònom d'Unió Republicana de Mallorca. En aquella època hi havia una Joventut Republicana Radical de Palma, que es va adherir a la nova Unió Republicana. A partir de 1913, els radicals només constituíren una tendència del republicanisme mallorquí. Durant la II República, el gener de 1932, el Partit Republicà Federal de Mallorca s'adherí al Partit Republicà Radical d'Alejandro Lerroux. Aquest fet motivà l'escissió del sector més esquerrà i nacionalista, que organitzà l'Acció Republicana de Mallorca (AM)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 12  pàg. 394

 

MITIN RADICAL

EL OBRERO BALEAR

Núm. 494, 2 de septiembre  de 1911

 

fideus/