Antoni Riutort Martí       |    BIOGRAFIES  | TEMA   PETRA |

 L'assassinaren a Son Coletes, un dia del mes d'agost del trenta-sis. Ningú no sabia per què l'havien assassinat. El més informats. comentaven la possibilitat que tingués una emissora amagada en el cementiri, però tanmateix no s'ho creien. El cert és que no anaven desencaminats. Emissora no en tenia cap; en canvi guardava dins una tomba el batle Amer de Manacor, un dels homes de Mallorca més cercats els primers mesos de la rebel·lió militar. Li subministrava queviures i li guardava el secret. Quan l'assassinaren, Amer, afamagat, sortí de l'amagatall i s'adreçà a Manacor, aprofitant la fosca.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 148

 

 

fideus