DIARI - 1932

1931 -1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937

 

ESPANYA


Gener

 

- L'agitació comunista iniciada a Castilblanco (Badajoz) obligà al Govern a emprar a fons els recursos de la força..

- Decret pel qual s'ordena la dissolució de la Companyia de Jesus, a dins territori espanyol i la nacionalització dels seus bens.

 

Febrer

 

- Reunió de batles per pronunciar-se per un Estatut Basc.

Març

 

- Extinció del pressupost destinat al clericat per part de les Corts.

Abril

 

- El projecte d'Estatut de Catalunya fou llegit a les Corts de Madrid.

 

Maig

 

- Ingrés del president de la República (Alcalá Zamora) a l'"Academia Española de la llengua".

 

Juny

 

- Discussió a les Corts de la República, del projecte d'Estatut de Catalunya.

 

Agost

 

- Fracassa un cop de mà militar promogut pel general Sanjurjo a Sevilla

- Inauguració de l'Escola d'estiu a Catalunya

- El ministre F. Giner de los Ríos promou un pla de construccions d'escoles arreu de l'Estat Espanya

 

Setembre

 

- Les Corts aprovaren el projecte de reforma agrària

- Commemoració a Barcelona de l'11 de Setembre.

- Els inculpats per la ·sanjurjada" són departats al Río de Oro (Sahara Occide.I)

 

Novembre

 

- Es convoquen eleccions per al primer Parlament català després de l'Autonomia.

- Lluís Companys és elegit president de la Generalitat

- Discussió a les Corts dels pressuposts de l'Estat per a 1933.

 

 


EL MÓN

Gener

 

- El Mahatma Gandhi fou detingut i empresonat per les autoritats colonials britpaniques.

- Crisi de Govern a França. Constitució del tercer gabinet presidit per Laval

 

Febrer

 

- Fracassa la conferència de pau entre la Xina i el Japó

- Conferència del desarmement a Ginebra, presidida per Henderson.

- Tercer aniversari del Tractat de Laterà, amb l'anunciada visita de Mussolini al Papa.

- Eleccions a la presidència del Reich, dos candidats Hindenburg i Hitler.

 

Març

 

- Mor a París el polític francès Arístides Briand.

- Triomf del general Hindenburg a les eleccions d'Alemanya.

 

Abril

 

- Conferència Internacional a Londres per a tractar la situació dels països Danubians. Es reuniren les quatre "potencies" (Alemanya, Anglaterra, França i Itàlia).

 

Maig

 

- Assassinat del president de França. P. Doumer.

 

Juny

 

- Insurrecció militar a Xile, exigint la dimissió del president Montero..

- A Lausanne tengué lloc la Conferència Internacional de les Reparacions (de la I Guerra Mundial)

- Problemàtiques relacions internacionals entre Anglaterra i Irlanda.

 

Juliol

 

Mor l'ex-rei de Portugal, Manuel de Braganza, exilat a Londres

- Constitució del Bloc dels vuit, integrat per potències europees de segon i tercer ordre (Txecoeslovàquia, Suïssa, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suècia, Noruega i Espanya), per a prendre posicions unitàries enfront de les grans potències.

- Abolició de la Lei seca als Estats Units

 

Agost

 

- Reunió a Ottawa de la Conferència Internacional dels Dominis Britànics.

 

Setembre

 

- Reunió de l'Assemblea de la Societat de Nacions a Ginebra

- Noves eleccions legislatives a Alemanya

 

Octubre

 

- Eleccions Generals Legislatives a Alemanya, Davallada de la representació nazi al Parlament.

- Roosevelt és elegit nou president dels U.S.A.