DIARI - 1931

1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937

 

ESPANYA


Març

 

- Les eleccions es convoquen per el 12 d'abril.

- A Madrid, ha tengut lloc el judici contra els firmants del manifest revolucionari, que han resultat condemnats a sis mesos de presó

 

Abril

- Quedà constituït el Govern provisional de la segona República espanyola presidit pel Sr. Alcalá Zamora

Maig

- Entre els decrets més importants, sota distints aspectes, dictats pel Govern provisional de la República s'han d'esmentar.

  • llibertat reliigiosa a les escoles

  • treball de la terra i arrendaments col·lectius de finques rústiques

  • reformes i noves plantilles de l'exèrcit

Juny

 

- Entre els diputats triomfants per Catalunya a Corts Constituents figuren tres mallorquins: Gabriel Alomar, Joan Estelrich i Antoni Ma. Sbert.

- Per Decret es suprimien els títols nobiliaris; la rescissió del Monopoli de Tabacs; la creació de 27.000 escoles.

- Per ordre governativa s'expulsà al cardernal Segura.

 

Juliol - Agost

 

- La pesseta sofrí un col·lapse depressiu del que no s'ha refet

 

Octubre

 

- Fou aprovat l'article 24 de la Constitució pel que queda separada l'Església de l'Estat, suprimit el pressupost del culte des d'ara i el de clerecia en un plaç de dos anys, prohibit l'exercici de l'ensenyament a les ordes religioses, dissoltes les que estatuàriament imposin vot especial d'obediència a autoritat diferent de la de l'Estat i nacionalitzats el seus béns.

 

- Després de la dimissió de Alcalà Zamora, quedà constituït el nou govern presidit per Azaña.

 

Novembre

 

- Expulsió de les Corts d'Emilià Iglesias i Joan March per incompatibilitat amb aquestes.

 

Desembre

 

- Aprovació de la Nova Constitució i elegit president de la República el Sr. Niceto Alcalà Zamora.

 


EL MÓN

Març

 

- Acord naval Anglo-Franco-Italià per a mantenir l'equilibri internacional.

 

Maig

 

- Elecció a Versalles del president de la República Francesa (Deoumer)

 

Juny

 

- Moratgòria del pagament de deutes internacionals de la I Guerra Mundial, a proposició del president nord-americà Hoover.

 

Setembre

 

- Restabliment de relacions entre el Vaticà i l'Estat Italià (acaba la prohibició als italians d'afiliar-se a l'Acció Catòlica).

 

Octubre

 

- Mor a París D. Jaume de Borbó, pretendent a la Corona espanyola.