Antoni o Alexandre Gilet  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA  MOVIMENT OBRER   |  ANARQUISME |  

Militant de la CNT a Palma. Membre del ram del metall. El novembre de 1919 era membre del comitè de la Federació de Societats Obreres de Palma després del seu primer congrés. El diumenge 19 de febrer de 1922 va participar en un acte contra la sindicació forçada juntament amb Jaume Bauzà, Maties Mas i Pons Anglada. Durant el 1922 va escriure articles al periòdic Cultura Obrera. A més, també col·labora en una subscripció a favor de l'Escola Racionalista Luz el novembre de 1922.  || Font: CO. || Bibliografia: GABRIEL, Pere (1973); ÍÑIGUEZ, M (2008).

 

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 77

 

¡Embustero …! ¡Felón!

El Comunista Balear

Núm. 15, 15 de abril de 1922

 

 

fideus/