| ESDEVENIMENTSINICI |

Juntes Locals de Reformes Socials

 

Organismes creats (1900) a la majoria dels municipis de l'Estat espanyol. Els seus objectius foren inspeccionar les condicions laborals dels centres de treball, arbitrar en les diferències entre l'empresariat i els treballadors, confeccionar estadístiques sobre les condicions laborals i el nivell de vida dels obrers i vetlar pel compliment de la legislació laboral. Les juntes estaven compostes per un nombre igual de vocals: representants dels obrers i de l'empresariat, el metge titular, el rector de la parròquia i el batle, com a president de la Junta. Orgànicament depenien del Ministeri de la Governació i es constituïren a nivell municipal. El 1924, passaren a denominar-se Delegacions Locals de Treball. Foren creades com uns òrgans transitoris, les funcions dels quals foren desplaçades progressivament cap els jurats mixtos fins que les juntes locals desaparegueren (1932). A les Balears es constituïren formalment 43 juntes locals, encara que les úniques que a Mallorca destacaven foren les de les localitats industrials, com Alaró, Esporles, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma i Sóller.

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 7  pàg. 244

 

 

Sobre el descanso dominical (Junta Local de Reformas Sociales)

EL OBRERO BALEAR

Núm. 288, 2 de junio de 1906

 

Llorenç Bisbal / CARTA ABIERTA

Al Sr. presidente de la Junta de Reformas Sociales

EL OBRERO BALEAR

Núm. 296 28 de julio de 1906

 

CONSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS JUNTAS DE REFORMAS SOCIALES

EL OBRERO BALEAR

Núm. 318, 28 de diciembre de 1906

 

JUNTA LOCAL DE REFORMAS SOCIALES

TOMA DE POSESION CARGOS SINDICALES

EL OBRERO BALEAR

Núm. 320 12 de enero de 1907

 

JUNTA LOCAL DE REFORMAS SOCIALES

TOMA DE POSESION CARGOS SINDICALES

EL OBRERO BALEAR

Núm. 343 29 de junio de 1907

 

JUNTA LOCAL DE REFORMAS SOCIALES

Sesión del 5 de Julio

EL OBRERO BALEAR

Núm. 345 13 de julio de 1907

 

JUNTA LOCAL DE REFORMAS SOCIALES 1908

Elección de los obreros vocales y suplentes de la

Federación de Sociedades Obreras de Baleares

EL OBRERO BALEAR

Núm. 363, 30 de octubre de 1908

 

JUNTA LOCAL DE REFORMAS SOCIALES

Elección de los obreros vocales y suplentes 

EL OBRERO BALEAR

Núm. 365 14 de noviembre de 1908

 

TRIBUNAL INDUSTRIAL - JLRSociales

EL OBRERO BALEAR

Núm. 370 9 de enero de 1909

 

Instituto de Reformas Sociales

EL OBRERO BALEAR

Núm. 431, 11 de junio de 1910

 

NOTICIAS VARIAS – Junta Local de Reformas Sociales

EL OBRERO BALEAR

Núm. 455, 3 de diciembre de 1910

 

Correspondencia / Manacor

EL OBRERO BALEAR

Núm. 456, 10 de diciembre de 1910

 

La Junta de Reformas Sociales

EL OBRERO BALEAR

Núm. 486, 8 de julio de 1911

 

Registro de asociaciones

EL OBRERO BALEAR

Núm. 489, 29 de julio de 1911

 

A las sociedades obreras

EL OBRERO BALEAR

Núm. 491, 12 de agosto de 1911

 

Regitro de asociaciones

EL OBRERO BALEAR

Núm. 500, 14 de octubre de 1911

 

Junta Local de Reformas Sociales

EL OBRERO BALEAR

Núm. 784, 10 de febrero de 1917

 

 

 

 

fideus/