Tipògraf, sindicalista i polític (Capedera 1881- Palma 1935)- El 1913, s'afilià a la Unió Tipogràfica Balear, de la qual fou president (des de 1914). De formació autodidàctica, assolí una important preparació cultural i promogué l'Escola de la Casa del Poble, de Palma. Fou director d'El Obrero Balear. Dirigent de l'Agrupació Socialista de Palma, després de la Revolució soviètica esdevingué el capdavanter dels terceristes mallorquins. Amic personal d'Antonio García Quejido, el 1921 abandonà el PSOE i impulsà la fundació de l'Agrupació Comunista adherida al Partit Comunista Obrer. Entre 1921 i 1922, dirigí El Comunista Balear. Durant la Dictadura de Primo de Rivera impulsà la reorganització de la Unió Tipogràfica Balear (1925-28) i retornà al PSOE (1926)  [DG]

  

Diccionari biogràfic dels moviment obrer als Països Catalans (editat per l’Abadia de Montserrat) pàg. 87

 

 

Seamos pacifistas

EL OBRERO BALEAR

Núm. 476, 1 de mayo de 1911

 

Afirmación insólita

EL OBRERO BALEAR

Núm. 481, 3 de junio de 1911

 

Habilidades sofísticas

EL OBRERO BALEAR

Núm. 487, 15 de julio de 1911