El Desarrollo del Arte      |  ASSOCIACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER  |


 

Societat de Fusters, Ebenistes i Similars. Les primers notícies que en tenim son de 1900, quan estaven adscrits a la Federació Local de Palma i agrupaven a gairebé tots els fusters de la ciutat. L’agost de 1901, després de realitzar una petició d’augment de sou a la patronal que va ser denegada, iniciaren una vaga a Palma. A finals septembre del mateix any la vaga encara continuava  i rebé suport econòmic des de diversos punts de la Península Ibérica. En aquests moments la societat estava dominada per sectors socialistes. La societat es mantingué activa amb altibaixos fins els anys 10. Durant el 1920 trobem a la societat col·laborant per tal de solucionar una vaga de fusters a Manacor. Així, el 18 de juliol de 1920, es celebrà a Manacor una assemblea general per tractar l’assumpte de la vaga dels fusters. Sota la presidència de Guillem Febrer, participaren a l’acte Mateu Daza de La Manacorense, Jaume Mas d’El Desarrollo del Arte, Joan Sabater i Jordi Morey. Tractaren d’animar a la resta d’obrers de la ciutat perquè mantinguessin la vaga. Finalment, després d’onze setmanes, la vaga finalitzà amb alguns avanços per part dels treballadors. Aquest mateix 1920 la societat publicà diversos comunicats al setmanari anarquista Cultura Obrera. El mes de desembre de 1921 la benentesa entre comunistes i anarco-sindicalistes provocà el canvi de nom pel de Sindicat de la Fusta i ingresaren a la CNT. A partir d’aquell momento els fusters, que estaven a la Casa del Poble propasaren a aquesta Casa l’adhesió a la Federació de la CNT i a la Federació Regional del Treball de Mallorca, l’expulsió de les entitats politiquees de la Casa i també el rebuig del donatiu de Joan March. Però a partir de 1923 i 1924, amb la dictadura de Primo de Rivera i la CNT il·legalitzada, aquesta societat ingresa a la UGT i s’hi mantingué fins el 1936. ||Font: EPO, CO.

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàgs. 55-56

 

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

 

 

A LOS OBREROS EN MADERA

DE PALMA Y SUS ENTORNO

EL OBRERO BALEAR

Núm. 344, 16 de mayo de 1908

 

A LOS OBREROS CARPINTEROS DE MALLORCA

Carta de los carpinteros asociados de Mahón

EL OBRERO BALEAR

Núm. 396, 10 de julio de 1909

 

A los ebanistas y carpinteros

EL OBRERO BALEAR

Núm. 432,  18 de junio de 1910

 

El llamamiento de los ebanistas y carpinteros

EL OBRERO BALEAR

Núm. 433, 25 de junio de 1910

 

Próximo Congreso Internacional de Copenhague - Nueva Directiva

EL OBRERO BALEAR

Núm. 439, 6 de agosto de 1910

 

Petición

EL OBRERO BALEAR

Núm. 833, 25 de enero de 1918

 

Acción Social
EL OBRERO BALEAR
Núm. 836, 15 de febrero de 1918

 

Acción Social
EL OBRERO BALEAR
Núm. 837, 22 de febrero de 1918

 

 

CONGRESO  El Desarrollo del Arte / Sociedad de Carpinteros, Ebanistas y sus similares

CULTURA OBRERA nº 12 - 16

1 y 29 de noviembre de 1919

 

 

fideus/