Simó Fullana Font     |   |  BIOGRAFIES  |  PALMA  SOCIALISME  |

Tenia uns cinquanta anys. Pertanya al Partit Socialista i era redactor del diari El Dia. Tots els comentaris que he pogut recollir referents a la seva actuació pública, reflecteixen la imatge d'un home molt moderat, discret. Tot i això, el tancaren a Can Mir i va formar part de la primera remesa d'assassinats que es va produïr. En cridaren quatre. Quatre homes que havien de matar a la matinada. Eren: Simó Fullana, discret i amable; Joan Avila, Ramon Fuster i Vicenç Forniers.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 73

 

FULLANA FONT, Simó (Palma – 1890 – 1936) Periodista. Cap al 1914, s’afilià a l’Agrupació Socialista de Palma del Partit Socialista Obrer Espanyol – PSOE -. El 1915, formà part de la comissió que organista una vaga general del sector del calçat. Es va mantenir fidel a la direcció socialista quan es produí l’escissió comunista (1921) i fou elegit secretari general de la Federació de Societats Obreres de la Casa del Poble de Palma (1922-1923). Fou expulsat del PSOE per haver donat suport al Partit Liberal, de Joan March (1923). Llavors, passà a treballar com a redactor d’El Dia. Durant la II República, es reincorporà al PSOE. Quan s’inicià la Guerra Civil, fou empresonat a Can Mir i afusellat.

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca,

Vol.  6, pàg. 78

 

¿De qué escribo?

Simón Fullana

EL OBRERO BALEAR

Núm. 794, 1 de mayo de 1917

Ahora más que nunca
EL OBRERO BALEAR
Núm. 823, 16 de noviembre de 1917
Días de júbilo
EL OBRERO BALEAR
Núm. 843, 4 de abril de 1918

El “Verga” y la clase trabajadora

Hay que acabar de una vez

Simón Fullama

EL OBRERO BALEAR  nº 1023

7 de octubre de 1921

La desinfección, el sagrado deber y los vendidos

Ideal Libre

CULTURA OBRERA nº 114

15 de octubre de 1921

biografiesF - fullana - simo.htm