La Metalúrgica  |    |  ORGANITZACIONS SINDICALS  | TEMA:  MOVIMENT OBRER |  


Societat d'obrers de l'art del ferro i similars de Palma. Va quedar adherida a la CNT durant el congrés constitutiu de l'octubre i novembre de 1910. Fou amb la mediació de Joan Ordinas del Centre de Picapedrers de Palma que aquesta societat s'incorporà a la nascuda CNT el 1911. L'estiu de 1911 a causa de la influència anarcosindicalista de la societat van decidir sortir de la Federació de Societats Obreres de Palma. L'estiu de 1912 La Metalúrgica, que havia canviat el nom pel de Sindicat Metàl·lurgic Balear, abandonà la CNT, tot i que l'estiu de 1912 els anarquistes tornaren a controlar aquest sindicat. El març de 1913, varen participar en una subscripció a favor dels picapedrers en vaga. I el 1914 tornaren a ingresar a la CNT, tot i que el 1915 ja no hi eren. Ells mateixos foren protagonistes d'algunes vagues com la de 1919 on va participar activament en la vaga del metall i del tranvia. El novembre d'aquell 1919 també van mantenir un conflicte amb els tallers del patró Castellet. El 1922 i 1923 els tornam a trovar a la CNT. Al llarg de 1922 aquesta societat va criticar amb força els moviments de Llorenç Biscal i els socialistes a la Casa del Poble. L'estiu de 1922 van abandonar la Casa del Poble. Segons les cròniques el juliol de 1922 feia poc havien fracassat en una vaga. L'octubre de 1922 estigueren presents en el I Congrés de la Federació Regional del Treball a Mallorca. I el 1923 varen participar en una subscripció a favor dels vaguistes de la fàbrica de camisetes d'Enric Escapa.  || Font: ER, CO. || Bibliografia: GABRIEL, P. (1973).

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTÀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pàg. 106

 

ELS INVISIBLES

Diccionari de militants, organitzacions i sindicats llibertaris de les Illes Balears. VOLUM I: MALLORCA/1869-1952

Grup d'Estudis Llibertaris "Els Oblidats"  Palma, 2011

La Metalúrgia

Sociedad de obreros en hierro y artes similares

EL OBRERO BALEAR

Núm. 409, 8 de enero de 1910

 

Acción Social
EL OBRERO BALEAR
Núm. 836, 15 de febrero de 1918

 

Acción Social
EL OBRERO BALEAR
Núm. 837, 22 de febrero de 1918

 

El conflicto metalúrgico

 CULTURA OBRERA nº 114

15 de octubre de 1921

 

ACCIÓN SINDICAL / Metalúrgicos / Zapateros

EL COMUNISTA BALEAR  

nº 3, 15 de octubre de 1921

 

El conflicto metalúrgica

EL COMUNISTA BALEAR  

nº 4, 30 de octubre de 1921

 

ACCIÓN SINDICAL DE LA LOCALIDAD / Locaut metalúrgico

EL COMUNISTA BALEAR  

nº 6, 30 de noviembre de 1921

 

fideus/