Jaume Rebassa Garcies  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA  SOCIALISME   |


.(Palma 1890 - Renicci, Itàlia 1943) Sindicalista i polític. Des de 1907 exerci de sabater a Mèxic, Marsella i Barcelona. Va esser secretari de la societat de sabaters La Igualdad (1918-19) i de la Federació de Societats Obreres de la Casa del Poble (1921). Des de 1925, fou membre del comitè executiu de la Unió General de Treballadors de les Balears, de la qual fou secretari general (1926). Militant destacat del Partit Socialista Obrer Espanyol -PSOE- l'abril de 1931 féu part de la comissió gestora de l'Ajuntament de Palma, constituida després de la proclamació de la II República. També va esser cap de la Guàrdia Urbana de Palma. Fou director (1936) del setmanari El Obrero Balear i del diari Antorxa. Durant la Guerra Civil, s'amagà. El 1939, fugí amb altres vuit militants socialistes i arribà a Itàlia on fou empresonat.

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 14  pàg. 223

 

Abril de 1932. L'instànea ens mostra un conjunt de dirigents polítics del republicanisme i del socialisme mallorquí. Entre d'altres, podem identificar. Drets: Jaume Bauçà, Jaume Rebassa, Josep Porta, Ignasi Ferretjans i en últim lloc: Vicensç Tejada. Asseguts: Jaume Garcia, Francesc Julià, Antoni Pol i Llorenç Bisbal.

 

Marimón de 9 fugitius mallorquins

Damià Quetgles

Memòria Civil, núm. 44, Baleares, 2 de noviembre 1986

 

Jaume Rebassa

Memòria Civil, núm. 44, Baleares, 2 de noviembre 1986

 

El destino de Jaume Rebassa, una incógnita que quedó pendiente.

Pep Vílchez

(Diario de Mallorca 20/11/2008)

 

Entrevista a Elena Codd

"Hay que presionar a los políticos para evitar que sigan manipulando la historia"

La investigadora del campo nazi de Buchenwald ha ayudado a muchas familias a conocer el destino de sus allegados

(Diario de Mallorca 04/10/2010)

 

Memoria histórica. El holocausto también se alimentó de mallorquines

El comandante de la guardia urbana de Palma murió en el campo de trabajos forzados nazi de Dora tras varios confinamientos en Italia

 

Seis guardias urbanos fueron represaliados tras el golpe

Diario de Mallorca 05/09/2010

 

Escrits / El Obrero Balear / Jaume Rebassa :

 

¡Siempre solidaridad! [Locaut Textil]

EL OBRERO BALEAR nº 1243

5 de febrero de 1926

 

Todos para uno y uno para todos [conflicto textil]

EL OBRERO BALEAR nº 1248

12 de marzo de 1926

 

 1º de Mayo, fiesta de la Humanidad

EL OBRERO BALEAR nº 1255

1 de mayo de 1926

 

Sobre la creación de una Oficina Permanente en la Casa del Pueblo - Mi opinión

EL OBRERO BALEAR nº 1269

6 de agosto de 1926

 

Ante el próximo congreso de la UGT de Baleares

EL OBRERO BALEAR nº 1243

24 de septiembre de 1926

 

Ante el II Congreso de la UGT de Baleares

EL OBRERO BALEAR nº 1280

29 de octubre de 1926

 

 

Un segle de lluita sindical

HISTÒRIA de la UGT a les Illes Balears

Albert Comas, Joan  Huguet, Manel Santana

Edicions Documenta Balear 

Palma, 2004

 

fideus